Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening

Paul L’Ortye Yachtverzekeringen houdt zich als verzekeringsintermediair aan de Wet financieel toezicht (Wft). Op grond van de Wft zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Het toezicht op de naleving van de wetten wordt uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Paul L’Ortye Yachtverzekeringen beschikt over de vereiste registratie bij de toezichthouder; u kunt onze vergunningen controleren via www.afm.nl
 De gegevens van ons kantoor 

Floralaan West 175 Postbus 8731
5644 BK Eindhoven 5605 LS Eindhoven
Telefoonnummer 040-2111456
Faxnummer 040-2115950
Emailadres paul@lortye.com
Website www.lortye.com

 

 

 

 

 

 

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12007925.

Wij hebben vergunning om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen, waarbij wij tevens optreden als Gevolmachtigd Agent voor Europeesche Verzekeringen.

 

Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons zo snel mogelijk te laten weten. Alle klachten worden door de directie behandeld en wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u daarna vinden dat wij toch niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG

 

 

Telefoon: 0900-3552248
Website: www.kifid.nl

 

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen.

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

 

Selectie van aanbieders

Paul L’Ortye Yachtverzekeringen B.V. is een volmachtkantoor voor de Europeesche, waardoor wij een snelle schakel zijn tussen de risicodrager, de Europeesche, en onze klanten. Daarnaast is Paul L’Ortye Verzekeringen B.V. volledig onafhankelijk en maken wij periodiek een selectie van producten die verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeurmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn en zijn dus volledig vrij in onze advisering.

 

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

 

Wijze waarop wij beloond worden

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij u in contact brengen of waarbij wij uw risico onderbrengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen voor onze dienstverlening, informeren wij u hierover vooraf.

 

 

 

AFM 12007925                             KvK 17092964                      ABN/AMRO 44.22.86.201