Fraudebeleid

Vertrouwen
De basis voor verzekeren is vertrouwen. Of u nu een verzekering afsluit of ons vraagt om schadevergoeding. Wij vertrouwen er op dat u altijd alle vragen eerlijk beantwoordt en dat u de juiste en volledige informatie verstrekt. U vertrouwt erop dat wij u bij een schade helpen en uw schade vergoeden.

Voorkom misverstanden
Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk, weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Wat is fraude?
Onder fraude verstaan wij dat iemand ons met opzet benadeelt. Voorbeelden zijn:
• Het niet juist beantwoorden van de vragen op het aanvraagformulier.
• Het vervalsen van (bedragen) op aankoopnota’s e/o reparatiefacturen..
• Bij schade(melding) niet eerlijk vertellen wat er precies is gebeurd.
• Het méér dan de geleden schade claimen.
Omdat wij frauduleuze handelingen niet acceptabel vinden, hebben wij een fraudebeleid, dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van fraude.

Is er sprake van fraude?
Wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van fraude, dan nemen wij maatregelen. Naast het niet vergoeden van schade, kunnen wij ook andere maatregelen nemen, zoals:
• Een al betaalde schadevergoeding terug vorderen.
• Behandelingskosten, waaronder onderzoekskosten, terug vorderen.
• Alle verzekeringsovereenkomsten beëindigen. En andere verzekeringen worden in de toekomst niet meer door ons geaccepteerd.
• De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst.
• De verzekeraar registreert de verzekeringnemer e/o de verzekerde in de CIS-databank voor de bewezen fraude (Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Zie ook www.stichtingcis.nl ).
• Aangifte doen bij de politie.

Informatie over de fraude
Als fraude door ons is vastgesteld , informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over de maatregelen die wij hebben getroffen.