Klachtenprocedure

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat alle aspecten van uw verzekering snel, efficiënt en eerlijk worden behandeld. Te allen tijde zijn wij toegewijd om u van de beste service te voorzien.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over uw polis of de afhandeling van een claim, kunt u in eerste instantie contact met ons opnemen. In het geval dat u ontevreden blijft en u een klacht wenst in te dienen, u kunt dit op elk moment doen. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Neem contact op met Paul L’Ortye Yachtverzekeringen door middel van de onderstaande contactgegevens:

Paul L’Ortye Yachtverzekeringen
Floralaan West 175
5644 BK Eindhoven
Nederland
Telefoon: +31 (0) 40 211 14 56
Fax: +31 (0) 40 211 59 50
E-mail : paul@lortye.com.

Als uw klacht niet kan worden opgelost, of als u geen antwoord heeft ontvangen, heeft U het recht om uw klacht voor te leggen aan kunt u zich wenden tot de directie van de verzekeraar die op uw polisblad is vermeld. Als u ontevreden blijft nadat de directie van de verzekeraar uw klacht heeft behandeld, kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen betreffende een vervolgstap.