Hartelijk dank voor de vlotte en plezierige
afhandeling van de schade aan ons schip.