Op het Kanaal door Walcheren is onze
schroef zwaar beschadigd door
achtergelaten troep onder de
waterspiegel. Noodgedwongen
moesten we uit het water in Breskens.
Daar is de schroef hersteld en konden
we terug naar huis (Oostende –
België).
Paul (Didier) l’Ortye hebben dadelijk
een schadeformulier opgestuurd en het dossier opgestart. Perfecte
afhandeling!!