Plezier-vaart. De naam zegt genoeg. Dank zij de vakkundige aanpak van Paul L’Ortye kan een (weliswaar kleine) aanvaring het plezier niet bederven. Bedankt ook in naam van onze tegenpartij