Tot nu toe is mij alles duidelijk, waarvoor
bedankt. Daarbij is het telefonisch contact
bij vragen en of onduidelijkheden
vriendelijk, duidelijk en toereikend
geweest.