Waardeloze club, Zodra je ergens niet
mee eens bent wordt je uit de
verzekering gegooid. Wees
gewaarschuwd !!
_____________
Geachte heer Ebbink,
Ondanks onze inspanningen is het niet
gelukt om u tevreden te stellen, en dat
vinden we jammer. Binnen het eerste
jaar hebben wij 3 schade meldingen
ontvangen en ontving u mede door
onze inspanningen alle drie keer een
schade uitkering.
1. Direct na aankoop claimde u een
schade aan de romp die al aanwezig was en bij de aankoopkeuring aan het licht kwam.
2. Enkele maanden later claimde u de
tweede schade die zover wij weten naar
tevredenheid is afgehandeld.
3. De laatste schade was een
milieuschade, waarbij u per ongeluk
diesel lekte en vertrok zonder hiervan
melding te maken.
Na dit jaar bent u elders een
verzekering aangegaan, waarna wij van
die verzekeraar de vraag kregen of er
eerdere schades hadden
plaatsgevonden. Die had u kennelijk
verzwegen bij het aangaan van de
nieuwe verzekering. Dat laatste bleef
vermoedelijk niet zonder gevolgen voor
u en we kunnen ons voorstellen dat u
hierdoor geneigd was om een negatieve
review te schrijven. We betreuren uw
reactie ten zeerste en we hopen dat u
zich realiseert dat we wel ons best voor
u hebben gedaan.