Naast aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van bijvoorbeeld een aanvaring, loopt de scheepvaartondernemer ook een risico aansprakelijk gesteld te worden voor uitbaten van de boot. P&I staat voor de Engelse term Protection and Indemnity, waarin Protection slaat op de bescherming tegen de aansprakelijkheid van de eigenaar van de boot, terwijl Indemnity slaat op de aansprakelijkheid die het uitbaten van de boot met zich meebrengt.

Een P&I-verzekering is dus een bijzondere aansprakelijkheidsverzekering. De polis dekt gebeurtenissen die normaliter niet onder een aansprakelijkheidsdekking vallen of onvoldoende verzekerd zijn.

De verzekering geeft dekking voor aansprakelijkheid als gevolg van (echter niet beperkt tot):

  • Lichamelijke letselschade en/of dood van bemanningsleden, passagiers en derden aan boord
  • Verlies of beschadiging van lading
  • (Olie)-milieuverontreiniging
  • Wrakopruiming
  • (Exces)-aanvaring met andere schepen alsmede schade aan vaste en drijvende objecten
  • Slepen
  • Eigendom aan boord

Wij kunnen u voorzien van alle dekking indien gewenst.
Ga met ons het gesprek aan zodat wij samen kunnen analyseren of een P&I-pakket voor u van toepassing is.