U kunt uw boot, jacht of ander pleziervaartuig laten registeren bij Kadaster, middels een teboekstelling. Uw boot krijgt dan een brandmerk met een uniek identificatienummer, waarna uw eigendom dus vastligt in een openbaar register. Hierdoor kan bij diefstal de politie u gemakkelijker als eigenaar terugvinden.