Rompnummer

Het rompnummer wordt ook wel WIN-nummer (Watercraft Identification Number) of HIN-/CIN-nummer genoemd. Dit nummer bestaat uit 14 tekens inclusief de landcode op de eerste 2 posities (voorbeeld: NL-ABC1234a818). U vindt het rompnummer aan de rechterkant van de spiegel van uw snelle motorboot. Bij een jetski of waterscooter staat het rompnummer onder de stootrand.

ICP-certificaat

In het buitenland wordt er ook vaak een eigendomsbewijs van uw schip gevraagd, waarmee u aantoont dat het uw schip is. Hiervoor is in de meeste landen een Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) nodig. Dit document is in het Engels, Frans en Nederlands opgesteld en bevat de gegevens van de eigenaar.

(Bron: varendoejesamen.nl)

Het WIN-nummer (voorheen HIN-nummer/CIN-code) is het chassisnummer van het vaartuig. Alle vaartuigen gebouwd na juni 1998 zijn voorzien van dit nummer.

WIN-/HIN-/CIN-nummer uitleg

NL Land van productie
ABC Unieke code van de werf die de romp bouwde
1234 Serienummer
A Maand van productie (A = januari t/m L = december)
8 Jaar van productie
18 Model jaar

CE-certificering

In de ‘Europese richtlijn pleziervaartuigen’ is het z.g. CE-certificaat omschreven. Dit zijn ontwerpcategorieën die omschrijven waar een schip aan moet voldoen per vaarwater.
Categorie A, Oceaan: ontworpen voor lange reizen waarbij de windkracht meer dan 8 op de schaal van Beaufort kan bedragen en de golfhoogte meer dan 4 meter kan zijn zonder dat het schip daardoor in de problemen kan komen, bijvoorbeeld op de oceanen.
Categorie B, Zee: ontworpen voor zeereizen tot windkracht 8 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 4 meter, bijvoorbeeld op zee.
Categorie C, Kust: ontworpen voor het varen in kustwateren, riviermondingen, baaien, meren en rivieren tot en met windkracht 6 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 2 meter, bijvoorbeeld beperkte kustvaart.
Categorie D, Beschut: ontworpen voor de vaart in beschutte wateren tot windkracht 4 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van zo’n 0.3 tot 0.5 meter, bijvoorbeeld binnenwateren.

CvO-keuring

Vanaf eind 2018 geldt een nieuwe Europese Richtlijn voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter (en/of met een lengte x breedte x diepte van meer dan 100 kubieke meter). De regels voor het verplichte Certificaat van Onderzoek (CvO) zijn vanaf 31-12-2018 een stuk strenger. Voor ‘certificaatplichtige’ schepen (en daar valt ook de grotere recreatievaart onder) is het zaak niet te lang te wachten met het aanvragen van een CvO-keuring.

Wat zijn de consequenties als u géén CvO hebt?

  • U mag niet meer zelfstandig varen; bezoek aan de werf kan alleen nog als u gesleept wordt.
  • Het schip daalt waarschijnlijk fors in waarde en wordt mogelijk onverkoopbaar.
  • Alsnog een CvO halen is uiterst lastig, zeer kostbaar en in vele gevallen vrijwel onmogelijk, omdat u dan aan de eisen voor moderne schepen moet voldoen.

Dus, heeft u een schip dat CvO-plichtig is, regel dan snel een keuring.