Privacyverklaring

 

Introductie

Wij verwerken persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst.
  • Wij raadplegen en registreren uw gegevens bij de Stichting CIS. Dit doen we om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen verwerken wij persoonsgegevens van relaties. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van onze klanten. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke identificatieplicht. Iedere financiële instelling heeft deze identificatieplicht. Daarnaast moeten wij voldoen aan internationale wetten en regelingen die ons voorschrijven om persoonsgegevens te verwerken.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons kantoor belt. Ook als u onze website bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

 

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die onze website bezoekt, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer onze particuliere klanten. Ook kunnen we persoonsgegevens verwerken van bestuurders, gevolmachtigden, directe of indirecte aandeelhouders of contactpersonen van onze zakelijke klanten, leveranciers of samenwerkingspartners.
Wij verwerken mogelijk ook persoonsgegevens van personen die geen klant van ons zijn. Bijvoorbeeld persoonsgegevens die wij verwerken van begunstigden van schade-uitkeringen.
Overigens, als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen verwerken wij persoonsgegevens van relaties. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van onze klanten. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke identificatieplicht. Iedere financiële instelling heeft deze identificatieplicht. Daarnaast moeten wij voldoen aan internationale wetten en regelingen die ons voorschrijven om persoonsgegevens te verwerken.

 

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Hieronder leest u er meer over.
Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wbp. De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wat we met uw persoonsgegevens doen, hebben we aan de AP gemeld. Als u deze melding wilt bekijken, kunt u het Meldingenregister raadplegen op de website van de AP: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wat doen we bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Of aan frauderegistratiesystemen van banken en/of verzekeraars. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, e-mails of om IP-adressen van websitebezoekers.

 

Veilig

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn.
Alle medewerkers zullen  zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt.

 

Persoonlijk contact met ons kantoor

Veel contacten tussen u en ons verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of via de website. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is.

 

Bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en plaatsen wij cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.
Wat doen we met uw IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten.

 

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

We registreren ook hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag of voor fraudebestrijding.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Cookies kunnen door ons worden geplaatst en uitgelezen. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder “sessie cookies” en “permanente cookies”. Sessie cookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiten van uw webbrowser. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, tablet of mobiele telefoon wordt deze cookies herkend.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij plaatsen zowel sessie- als permanente cookies. Met een cookie weten we welke pagina’s u op onze website heeft bezocht. Daarnaast heeft u cookies nodig om met ons te kunnen communiceren. Zonder cookies is dat niet mogelijk.

 

Kunt u cookies blokkeren?

U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy instellingen van de webbrowser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt, geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel trager werken, of zelfs helemaal niet. Inloggegevens worden bijvoorbeeld niet onthouden.

 

Aanbiedingen van aan ons gelieerde ondernemingen

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door alle ondernemingen die aan ons gelieerd zijn.

 

Medische of strafrechtelijke gegevens

Wij kunnen als bemiddelaar tussen u en een verzekeraar optreden. Dan heeft die verzekeraar uw persoonsgegevens nodig. Bij sommige verzekeringen betreft dit ook uw medische of strafrechtelijke gegevens.

 

Hoe werkt privacy bij strafrechtelijke gegevens?

Bij schadeverzekeringen, zoals bijvoorbeeld pleziervaartuigverzekeringen, inboedel-, opstal- en autoverzekeringen vragen wij naar uw strafrechtelijk verleden. Wij gebruiken deze gegevens (mede) om het risico te beoordelen. Bovendien kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan de verzekeraar waarmee wij zaken doen.

 

Wat zijn uw rechten?

U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten corrigeren als ze niet juist zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor persoonlijke aanbiedingen, dan kunt u dit aangeven.

 

Wilt u uw persoonsgegevens inzien?

Bent u klant bij ons en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Stuurt u dan uw verzoek, met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar:

Paul L’Ortye Holding BV
Floralaan West 175
5644BK Eindhoven

 

Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u ons vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. U kunt uw gegevens aanpassen bij ons kantoor, door een brief of via e-mail.

 

Over dit privacy statement

De tekst van dit Privacy Statement kan door ons worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving.