We moesten wel veel aanleveren na ons
ongelukje, maar nu het geregeld is ben
ik blij dat het snel achter de rug is.